Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4

Khóa học gồm các video bài giảng, phiếu bài tập, bài kiểm tra, ... giúp học sinh hệ thống và ôn tập lại các kiến thức đã học, đồng thời được giới thiệu các kiến thức học ở lớp 4 có liên quan.

#Lớp 4 | olm-2.47194

Thông báo

Cô Thúy Hằng

Với môn toán, ở tuần này chúng mình sẽ được giới thiệu một số kiến thức mới dựa trên kiến thức đã được học. Các con hãy xem phần Lý thuyết để nắm được kiến thức, sau đó làm phần luyện tập và phiếu bài tập nhé.